Османлы Мемлекеті мен Орта Азия Хандықтары Қарым- қатынастары құжаттарының көрмесі Алматыда қаласында өз көрермендеріне ашылды.