10

January 10, 2021

Türk Enerji Birliği Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız ve Akademisyenler Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ve Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE), olarak uluslararası literatürde ilk olma vasfını taşıyan, Türk Enerji Birliği Kongresi’ni 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Bilindiği üzere enerji güvenliği sürekli gelişmekte olan endüstriyel ekonomiler için en hayati meseleler arasında önemini korumaktadır. […]