26.10.2016 ж Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Халықаралық ынтымақтастық және оқу ісі жөніндегі проректоры т.ғ.д., профессор Бақыт Атантаева «Көші-қон және этно-мәдени бейімделу мәселелері: қазақстандық және шетелдік тәжірибе»