The Rise of the Far-Right in Germany

Germany is known as a country where the rule of law and democracy work with all its institutions [WJP, 2022; EIU, 2023], and it is one of the countries where far-right and racist tendencies in Europe have increased significantly in recent years. Far-right and racist movements that carried out many […]

Russia and Sanctions: How Moscow Looks for Alternatives

Russia’s economy is under significant pressure due to tough sanctions imposed by the United States (US), the European Union (EU), and other countries. The main goal of the sanctions is to restrict Russia’s ability to continue the war against Ukraine. Sanctions targeted almost all key industries of Russia, including mineral […]

Kahramanmaraş Earthquake and International Aid

The earthquake of 7.7 and 7.6 magnitudes in Kahramanmaraş, which affected 10 provinces in Türkiye on February 6, 2023, described as the disaster of the century, as a nation, it has caused all of us to experience indescribable pain. As of last week, there were more than 40 thousand casualties, […]

The EU Energy Crisis: Savings Measures and Suggestions

Since February 25, 2022, when Russia’s attacks on Ukraine be-gan, Western countries, especially the European Union (EU), have implemented the ninth sanctions package against Russia. Each sanction package aimed to stop Russia’s attacks by targeting different sectors and individuals each time. But instead of back-ing down, Putin intensified the attack, […]

Foreign Policy of the European Union: The Role of China

The foreign policy of the European Union (EU) has experienced substantial changes over the last few years. In 2021, the EU announced the launch of the Global Gateway, a new European strategy to boost smart, clean and secure links in digital, energy and transport sectors and to strengthen health, education […]

Digital Progress in Central Asia

Although digitalization has been rapidly penetrating every aspect of our lives over the last decade, the pandemic has significantly impacted the acceleration of the speed at which digital transformations are taking place. The pandemic, by facilitating digital progress, also contributed to revising the paradigms of applicability and acceptance of digital […]

“Sustainable Energy Connectivity in Central Asia” in the context of the European Union’s Energy Cooperation with Central Asia

The countries of Central Asia (CA) are rich in diverse energy resources such as oil, natural gas and coal, as well as rich in untapped renewable sources such as solar, wind and hydropower. The region has a great energy potential that can be explored and used. Yet access to basic […]

The Ethnic Profile of Urbanization in Kazakhstan: The Intercensal Change between 2009 and 2021

According to the preliminary results of the census-2021, the population of Kazakhstan has reached 19.186.015 people. This is a 20% (3.2 million people) increase since the previous census of 2009, which is a significant change for a 12-year intercensal period. Besides the change in the total population size, the preliminary […]

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İş Ortamı ve Kobi Destek Programları: Kobi’lerin ve Karşılıklı Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Ağustos 1991’de Baltık Cumhuriyetleri ve Ukrayna parlamentosu bağımsızlık kararı alması sonrası Brest şehrinde bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya devlet başkanlarının (Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT), kurulmasıyla ilgili imzaladıkları protokol uzun süredir can çekişen Sovyetler Birliği’nin sonunu hazırlamıştır. SSCB’nin dağılması, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için tarihi bir dönüm noktası olmuş, […]

Güney Kore ve Orta Asya İlişkileri

For centuries Central Asia remained the focus of great powers’ strategic interests, for control of the region meant crucial access into and out of surrounding empires and civilizations, including those of Russia, China, India, Persia and the Ottomans. Largely neglected during the Cold War, the region has reemerged in the […]

Development of Hydropower Sector and its Impact on Energy-Environment Nexus In Central Asia

This research project is a combination of a comprehensive desk study and a field research on the environment and energy nexus in Central Asia. This final report seeks to produce rec- ommendations based on experiences and needs of the people of the region, supported by a fieldwork and in cooperation […]

Central Asian Regional Energy Initiatives: Challenges and Opportunities

The Central Asian Energy System (CAES) was designed and built during the Soviet period, when political borders and sovereignty issue were not an obstacle to ensure parallel operation of national energy sectors. Resource sharing mechanism ensured stability and reliability of energy supplies to meet population and economic needs. The mechanism […]

Asya Avrupa No: 55

Kıymetli okuyucularımız! Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak her ay çıkarmakta olduğumuz Asya Avrupa Dergisi’nin yeni sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek Enstitü bünyesinde görev alan araştırmacılarımızın, gerekse Enstitü dışından katkı veren uzmanların yazılarından oluşan bu sayıda yine Avrasya’nın önemli siyasi, ekonomik ve çevresel meselelerine değinen […]

Eurasian Research Journal Volume 4, No. 1

Eurasian Research Journal is a refereed journal of international standards aiming to publish scientific articles in a wide range of fields including economics, finance, energy, international relations, security, transportation, politics and sociology in the Eurasian region that covers the territory from the Balkans to Mongolia with particular focus on Turkic […]

Eurasian Research Journal Volume 3, No. 1

Eurasian Research Journal is a refereed journal of international standards aiming to publish scientific articles in a wide range of fields including economics, finance, energy, international relations, security, transportation, politics and sociology in the Eurasian region that covers the territory from the Balkans to Mongolia with particular focus on Turkic […]

Eurasian Research Journal Volume 2, No. 1

Eurasian Research Journal is a refereed journal of international standards aiming to publish scientific articles in a wide range of fields including economics, finance, energy, international relations, security, transportation, politics and sociology in the Eurasian region that covers the territory from the Balkans to Mongolia with particular focus on Turkic […]

Eurasian Research Journal Volume 1, No. 2

Eurasian Research Journal is a refereed journal of international standards aiming to publish scientific articles in a wide range of fields including economics, finance, energy, international relations, security, transportation, politics and sociology in the Eurasian region that covers the territory from the Balkans to Mongolia with particular focus on Turkic […]

Казахское ханство: очерки внешнеполитической истории XV-XVII веков

Упадок и распад некогда величественного Улуг Улуса (Золотой Орды), привел не только к образованию на его останках новых самостоятельных государств, но и дал мощный толчок к сложению целой группы тюркоязычных этносов, ныне проживающих на территории Евразийского региона, тем самым на долгие годы вперед предопределив его будущее этнополитическое развитие. Охватив практически […]

Ḳiṣṣa-i Dāstān-ı Çingiz Ḫān ve Ḥażret-i Mı̇̄r Tėmür Dāstānınıŋ Beyānı

Dünyanın çeşitli ülkelerinin kütüphane, müze ve bazı kişilerin özel kitaplıklarında bulunan binlerce metnin günümüze dek bilim dünyasına tanıtılmaması ve bazılarının bilim dünyasında adı bilinse bile üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmaması Türkoloji alanının aktüel sorunlarının başında gelmektedir. Tabii ki bu metinlerin tamamının gün yüzüne çıkartılıp bilim alemine sunulması kolay değil ve […]

Orta Asya ve Uzak Asya

Tarih boyunca ülkelerin coğrafi konumları ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarının genel çerçevesinin çizilmesinde önemli rol oynamıştır. Burada ülkeler arasındaki ilişkiler içerisinde ulaşım güzergâhları ve diplomatik ilişkiler bölgesel ve küresel boyutta çeşitli jeostratejik dengelerin kurulmasını sağlamıştır. Günümüz dünyasında gelişen teknolojiler sayesinde devletler ve toplumların birbirleri ile iletişimi artarak ekonomik, enerji, […]

EFE’ 2022 Book of Proceedings

5th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2022) titled “Monetary and Fiscal Policies in Post-Pandemic World: Lessons, Issues and Challenges” Congress has been organized successfully on 7-9 September 2022. In detail, our talks and discussion included monetary and fiscal policies, the situation in financial markets, ongoing uncertainties and risks […]

		
		

Slide Slide

Slide