Yapay Zeka ve Güncel Uygulamalar: Orta Asya Ülkelerinden Örnekler

Marat Musabekov

Contributors