Balcan Eşmetova

Balcan Eşmetova

Junior Research fellow

Balcan Eşmetova Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nden lisan, yüksek lisans derecelerini almıştır. Ayrıca, almatı sürekli eğitim üniversitesinde "Hukuk" alanında lisans derecesi aldı.
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Doğu Çalışmaları Fakültesi, TÜRKSOY Bölümü “6D021200-Türkoloji” uzmanlık alanında doktora yaptı. Çalışma sırasında, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde(Türkiye Cumhuriyeti, Niyde) Uluslararası Mevlana programı kapsamında araştırma yaptı. Bursa Uludağ Üniver

Staff's Publications


Şubat 21, 2022

Kazakistan’da Bilim: Mevcut Durum ve Yeni Gelişmeler

Dünyadaki son bilimsel ve teknolojik gelişmelere baktığımızda bilimin hayatımızın neredeyse tüm alanlarını kapsadığını görebilmekteyiz. Son dönemlerde Kazakistan’da da bilimsel gelişmeler konusunda da pek çok değişim ve yenilikler hayata geçirilmektedir. Bilindiği üzere devlet tarafından desteklenen bir çok bilimsel proje ilanları rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte bilginin üretilmesinin yanında bir kısım […]
Haziran 9, 2021

Kırgızistan’da Sadır Caparov Dönemi: Dış Politika ve Ekonomik Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme

Kırgızistan’da 11 Nisan 2021 tarihinde Kırgızistan’da anayasa değişikliği referandumu ile yerel meclis (keneş) seçimleri birlikte yapılmıştır. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu’nun (MSK) yaptığı açıklamaya göre, yerel meclis seçimlerinde ülke genelinde 2.483 sandıkta 1.295.096 kişi (%39.09) oy kullanırken bu rakam referandum için 1.338.717 kişiye (%37.12) ulaşmıştır. Referandum oylamasında oy verenlerin %79.37’si yeni […]
Şubat 4, 2021

Özbekistan’da Tarımsal İhracatın Gelişimi

Günümüzde tarım ve gıda sektörünün her ülke için stratejik bir öneme sahip olduğu yaygın olarak kabul edilen bir durumdur. Çünkü tarım sektörü, birçok ülke için sağladığı milyonlarca istihdam ve milyarlarca dolar gelir ile büyük önem teşkil etmektedir. Tarım ekonomisine sahip olan ülkelerde tarım, ekonomik büyümenin ana kaynaklarından biri olarak Gayri […]
Kasım 29, 2020

Özbekistan’ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci ve Alınacak Dersler

Dünya genelinde toplam nüfusları 200 milyonun üzerinde, aynı kökten gelen çok sayıda Türk halkları bulunmaktadır. Bu halklar, başta Latin, Kiril ve Arap alfabeleri olmak üzere çeşitli alfabeler kullanmaktadır. Kullanılan alfabelerdeki farklılıklar, Türk dillerindeki ses yapısındaki benzerliğe rağmen bunların akraba diller olduğu gerçeğinin dikkatlerden kaçmasına neden olabilmektedir. Ancak son yıllarda bağımsız […]
Kasım 19, 2020

“100 YENİ KİTAP” Projesinin Önemi ve Etkileri

Son yıllarda Kazakistan’daki sosyal ve kültürel-manevi gelişmenin sağlanmasına yönelik önemli projelerden biri “Yeni Beşeri Eğitim: Kazakça 100 Yeni Ders Kitabı” (100 Yeni Kitap) projesidir. “100 Yeni Kitap” projesi 2017 yılında Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı – Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev’in başlattığı “Geleceğe Yöneliş: Manevi Canlanma” devlet programı çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu proje […]