İlkin Mikayilov

İlkin Mikayilov

Contributors

Staff's Publications


Ağustos 31, 2020

İran’da Kazak Diasporası ve “Nurlı Köş” Programı

Dünya çapındaki Kazak diasporası tarihsel açıdan pek çok tarihi olayın ardından oluşmaya başlamıştır. Kazakistan tarihi boyunca Kazaklar, özellikle Sovyet döneminin başlarında, siyasi, ekonomik ve dinsel baskılar, isyanlar ve savaşlar, soykırım ve kıtlık gibi istisnai durumlarda anavatanlarından ayrılarak diğer ülkelere göç etmişlerdir. Bu gibi hadiseler nedeniyle genelde zorunlu göç olarak tabir […]