Mehmet Çetin

Mehmet Çetin

Staff's Publications


March 15, 2017

Kırım Savaşı: Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği

Bu eser, tarihin büyük devletlerinin kitlesel orduları nasıl seferber edebildiği ve bu çerçevede orduları sadece savaş sahasına sürmekten çok öte kompleks bir organizasyon yapısını gerektiren savaş lojistiğinin işlerliği sorunsalından yola çıkarak oluşturulmuştur. Esere konu olan Kırım Savaşı’nın seçilmesindeki temel motivasyonu ise söz konusu savaşın gerek toplumsal, gerek iktisadi gerekse siyasi […]