Sıkıda Başçı

Sıkıda Başçı

Contributors

Staff's Publications


Kasım 16, 2015

Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkileri

Tarih göstermektedir ki, İpek Yolu binyıllar boyunca Uzak Doğu’yu Avrupa’ya gerek ticaret gerek kültürel manada bağlayan çok önemli bir yol olmuştur. Deniz yollarındaki keşiflerin ardından yol önemini büyük ölçüde kaybetse de son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde gözlenen yüksek büyüme oranları ve bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı […]