Asya Avrupa

Asya Avrupa


March 1, 2020

Asya Avrupa No: 49

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Aylık olarak çıkarmakta olduğumuz Asya Avrupa Dergisi’nin 49. Sayısı ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere, Avrasya coğrafyasının güneybatı ucunda, Suriye merkezli bir istikrarsızlık ortamı, on yıla yaklaşan bir süredir bölgemizi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ülkede başlayan iç savaş […]
February 5, 2020

Asya Avrupa No: 48

Değerli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü adına sizi saygıyla selamlıyoruz. 2020 yılına girdiğimiz bu haftalarda, Dünyanın hemen tüm bölgeleri; Avrasya’nın doğu ucunda, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıktığı belirtilen ve bir coronavirüs çeşidi olduğu açıklanan ölümcül bir virüsün hızla yayılım gösterdiği bir süreçle […]
January 13, 2020

Asya Avrupa No: 47

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü adına saygılarımızı sunuyoruz. 2019 yılını geride bırakarak yeni bir yıla “merhaba” dediğimiz bu günlerde, Ortadoğu ile Orta Asya arasındaki geçiş ülkelerinden birisi konumundaki İran ile ilgili gelişmeler tüm dünyanın ilgi odağında yer buldu. İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Ordusu komutanı […]
December 1, 2019

Asya Avrupa No: 46

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık olarak çıkardığı Asya Avrupa Dergisi’nin 46. Sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda da Avrasya’nın farklı ülke ve bölgeleri ile ilgili pek çok analiz hazırladık. Özbekistan’da son yıllarda yaşanan değişim ve dışa açılım ilgi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Bakü’de […]
November 13, 2019

Asya Avrupa No: 45

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından aylık olarak çıkarılmakta olan Asya Avrupa Dergisi’nin 45. Sayısı ile karşınızdayız. Türk Dünyası ve Avrasya’nın farklı bölgelerindeki önemli konuları ele aldığımız bu sayımızı da ilgiyle okuyacağınızı düşünmekteyiz. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz ay iki önemli olaya şahitlik ettik. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin […]
October 13, 2019

Asya Avrupa No: 44

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık yayın organı Asya Avrupa Dergisi’ni yayına hazırlayan ekip adına sizlere saygılarımı sunuyorum. Asya Avrupa’nın bu sayısında da yine yoğun ve ilgi uyandıran bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Bu sayımızda Orta Asya bölgesinde yaşanan güncel ekonomik gelişmelere ve kültür alanlarındaki konulara […]
August 13, 2019

Asya Avrupa No: 43

Kıymetli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık yayın organı Asya Avrupa Dergisi’ni yayına hazırlayan tüm ekip adına sizlere saygılar sunuyorum. Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak ettik. Milletin silahlarının yine millete doğrultularak Türk vatandaşlarının şehit edildiği ve […]
July 13, 2019

Asya Avrupa No: 42

Değerli Okuyucularımız, Avrasya ve özelde Orta Asya son birkaç on yılda önemli dönüşümlerden geçti, ve geçmeye devam ediyor. Bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri hızla devlet mekanizmalarını sağlamlaştırdılar ve uluslararası arenada önemli aktörler haline geldiler. Kazakistan’ın bölgesel ve küresel düzlemde gündeme yön veren ülkelerden biri haline gelmesi; ve gerek kendi bölgesinde ve […]
June 13, 2019

Asya Avrupa No: 41

Kıymetli Okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü camiası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Enstitümüz tarafından aylık olarak çıkarılmakta olan Asya Avrupa’nın 41. sayısını, Kazakistan’ın yakın gelecekte bölge ekonomisinde çok daha merkezî bir rol alacağının bilincinde olarak, bu ülkedeki yatırım olanaklarının tanıtılmasına ayırıyoruz. Avrasya’nın kalbindeki bu büyük […]
May 13, 2019

Asya Avrupa No: 40

Değerli Okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı bir araştırma merkezi olarak çalışan Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık olarak çıkardığı Asya Avrupa dergisi 40. sayısına ulaşmış bulunuyor. İlk sayısından bugüne dek Avrasya coğrafyasındaki önemli siyasi, ekonomik ve sosyal gelişme ve dönüşümleri dört dilde analiz eden ve okuyucularına aktaran Asya Avrupa […]