Makaleler

Makaleler


Eylül 22, 2021

Hint-Pasifik’te Çin-Tayvan İlişkilerinin Geleceği

Hızla değişen günümüz dünyasında yaşanan son küresel ve bölgesel jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerle beraber, Hint-Pasifik bölgesindeki süregelen bazı sorunlar daha belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda Hint-Pasifik’teki küçük bir ada ülkesi olan Tayvan, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ile bağımsızlık konusunda yaşanılan anlaşmazlıkları nedeniyle, hem bölgenin en büyük sorunu, hem […]
Eylül 22, 2021

Kazak Edebiyatının Dijitalleşme Süreci

Dünyadaki dijital sistemin ve internetin hızlı bir şekilde gelişmesi Kazak edebiyatını da her yönden etkilemektedir. Yani bilişim teknolojilerinin etkileri sonucunda edebiyatın yeni türleri, janrları ve yeni akımları oluşmaktadır. Dijital programlar edebiyatın yapısını ve formatını (basılı ve elektronik) değişime uğramaktadır. “Siber edebiyat” kelimesindeki “siber” (cyber) ön eki kendinden sonraki kelimenin bilgisayar […]
Eylül 22, 2021

COVID-19 Salgınının Gölgesinde Küresel Turizm Sektöründeki Gelişmeler: Türkiye’deki Turizm Eğilimleri

Turizm sektörü küresel ölçekte ele alındığında pek çok ülkenin önemli gelir kaynakları arasındaki yerini günden güne geliştirebilen öncül alanlardan birisidir. 2010-2019 yılları arasında dokuz yıl üst üste çeşitli uluslararası olaylar ve ekonomik sıkıntılara karşın büyümeyi başarabilmiş ender sektörler arasında yer almaktadır (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu, 2021). 2019’da 1.4 milyar […]
Ağustos 27, 2021

Rusya’nın Nükleer Silah Programına Kısa Bir Bakış

1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Japonya’ya karşı ilk nükleer silahını kullanmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği’nin nükleer alanındaki bilimsel çalışmaları hız kazanmış ve Klaus Fuchs aracılığıyla ilk atom bombasını icat etmiştir.  Plütonyumdan yapılan 22 kilotonluk “RDS-1” (Reaktivniy Dvigatel Stalina, Batı’da Joe-1 olarak adlandırılmaktadır) adlı bombasını 29 Ağustos 1949 tarihinde Kazakistan’ın Semipalatinsk […]
Ağustos 27, 2021

Kazak Halk Hekimliginin Araştırılması

Kazak halk hekimliğinin kökleri toplumun hayatında modern tedavi yöntemlerinin keşfinden çok uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca göçebe hayat şeklini sürdüren Kazak toplumu kendi yaşamları içerisinde geleneksel ekonomik sistem, barınma ve beslenmenin yanında halk hekimliğini de geliştirebilmiştir. Bu bağlamda halk hekimliğinin tedavi yöntemleri rasyonel tedavi ve irrasyonel tedavi olmak üzere […]
Ağustos 27, 2021

Demografi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: Erken Çocukluk Dönemi Bakımının Önemi

Dünya çapında demografik eğilimlere baktığımızda dünya nüfusunun 2020 itibariyle 7.79 milyara ulaştığı ve bunun çoğunluğunun Asya kıtasındaki Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Tarihsel açıdan baktığımızda ikinci dünya savaşının ardından 1960’lı yılların sonuna kadar yaşanan doğum oranlarındaki kayda değer artış, ülkelerin nüfuslarının artışına neden olmuştur. Dünya Bankası’nın 1960’dan başlayan […]
Haziran 8, 2021

Kırgızistan’ın Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Gelişmeler

Dünya’da petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların rezervlerinin azalması ve yıllar itibariyle artmakta olan çevre kirliliği konuları ülkeleri, alternatif enerji kaynaklarının potansiyelinin geliştirilmesi konusuna daha fazla ilgi göstermeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, ülkeler enerji ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayabilmek için farklı enerji kaynaklarından faydalanma yoluna gitmekte ve enerji […]
Mayıs 11, 2021

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 2021-2023 Dönemi İçin Ekonomik Kalkınma Beklentileri

COVID-19 salgını nedeniyle dünya kendini yeni bir gerçekliğin içinde bulmuştur. Kuşkusuz COVID-19 salgını, alınan tedbirler nedeniyle sosyal hayat üzerindeki etkisi, tüm yaşam biçimimizi değiştirerek yeni normalleri hayatımıza dayatmıştır (Kommersant.ru, 2021). Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 2020 yılındaki sosyo-ekonomik kalkınma sonuçlarını ve 2021-2023 yıllarındaki kalkınma tahminlerini  ele aldığımızda, 2020 yılı sosyal ve ekonomik kalkınma […]
Nisan 21, 2021

Türkistan’ın Anıt Eserleri

İnsanın sosyo-kültürel kimliğini oluşturan ana faktörlerden biri de insanın tarihsel hafızasıdır. Zira tarihsel hafıza ortak anılarımız aracılığıyla bizleri birbirimize bağlamakta olup, akrabalık, arkadaşlık, topluluk ve hatta etnik ilişkileri düzenlemektedir. Tarihsel hafızanın belirli yer ve mekânlarla ilişkilendirilmesi, bilimdeki maddi kültür ile manevi değerler arasındaki ortak ilişkiyi açıklamaktadır. Anıt eserleri genelde tarih, […]
Nisan 18, 2021

Özbekistan’da Sera Kompleksleri ve Bu Alandaki Gelişmeler

Son yıllarda Özbekistan Ziraat sektöründe büyük kapsamlı modernizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Ülke topraklarının %46’sı dağlık ve bozkır, %41’i çöl ve kurak bölgelerden oluşmaktadır. Bölgenin %3’ü orman ve %10’u ise ekilebilir alanlardan oluşurken, ekilebilir arazilerin de yaklaşık %95’i sulanmaktadır (Kto.org.tr, 2017). Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan 2020-2030 Su Kaynakları Güvenliğinin Geliştirilmesi […]