Makaleler

Makaleler


Ekim 25, 2020

Sardoba Barajının Patlamasının Türkistan Eyaletindeki Sonuçları

27-29 Nisan 2020’de Özbekistan’ın bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar, Sırdarya eyaletinde bulunan Sardoba barajının patlamasına yol açtı. Özbekistan-Kazakistan sınırında yer alan barajın patlaması nedeniyle Özbekistan’da 70,000’den fazla insan evsiz kalırken, 20’den fazla yerleşim alanı su altında kalmıştır [Informburo.kz, 2020]. Özbekistan’da meydana gelen sel baskını, 1 Mayıs 2020’de Kazakistan’ın sınır bölgesini, […]
Ekim 25, 2020

Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması: Sorunlar ve Beklentiler

Son yıllarda küresel güç dengesinin Asya-Pasifik’e doğru kayma eğilimi ile birlikte bölgenin küresel alandaki jeopolitik ve jeoekonomik önemi giderek artarken, bölge ülkeleri arasında bölgesel ekonomik işbirliği ve entegrasyon girişimi de önem kazanmaktadır. Neredeyse dünya nüfusu ile dünya ekonomisinin yaklaşık yarısından fazlasını kapsayan Asya-Pasifik bölgesinde, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (Regional […]
Ekim 24, 2020

Türkistan Bölgesi’nin Etno-Demografik Durumu, Yönleri ve Dönüşümü

Türkistan’ın eyalet merkezi olması, bölgedeki ekonomik, kültürel ve demografik yapıdaki değişimleri de tetiklemiştir. Bu süreç, Kazakistan’ın güney bölgesindeki etno-demografik süreçlerin yönünü ve dönüşümünü etkilemektedir. Günümüz Türkistan eyaletindeki demografik durum, 20. yüzyılın başından beri çeşitli dinamikler sergilemiştir. Genel olarak bölgedeki nüfus son yüzyıl boyunca artış eğiliminde olmuştur. Bu eğilim, eyalet halkının […]
Ekim 24, 2020

Türkiye’nin Göç Akını ile Mücadelesi: Genel Durum Değerlendirmesi

2019 yılında, dünya çapında uluslararası göçmen olarak kabul edilenlerin sayısı 272 milyonu geçmiştir. Çeşitli nedenlerden ötürü gönüllü olarak ve zorla göç edenleri kapsayan bu rakamın son 9 yıl içerisinde ciddi bir yükseliş eğilimi göstererek 51 milyon kişi arttığı görülmektedir. Bu kişilerin arasında 2018 itibariyle evlerinden zorla göç etmek zorunda kalanların […]
Ekim 24, 2020

Almanya’da Aşırı Sağcı Terörün Nedenleri

19 Şubat 2020 tarihinde Almanya’nın Hanau kentinde 9’u göçmen kökenli 10 kişinin ölümüne ve birçok kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısı, Almanya demokrasisi açısından utanç verici bir durum olarak değerlendirilebilir. Saldırı sonrası soruşturmaları bizzat yöneten Almanya Federal Savcılığı (GBA), saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı görüşlere sahip olduğunun kanıtlandığı açıklamıştır […]
Ekim 24, 2020

Özbekistan Cumhuriyeti Bütçe Sistemi: Mirziyoyev’in Reformları

31 Ağustos 1991’de Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilanı sonrası hükümet, ülkenin bütçe sisteminin kendine has bir modelini geliştirmiştir. Bu dönemde kamu fonlarının etkin ve rasyonel kullanımını sağlamak için, öncelikli görev düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasıydı (Cyberleninka.ru, 2020). Özbekistan Cumhuriyeti’nin “bütçe sistemi” yasasına göre, ülkenin bütçe sistemi, farklı düzeylerdeki bütçelerin birleşimi, bütçelerin […]
Ekim 24, 2020

Rusya’nın Demografik Yapısı ve Devlet Yardımları

15 Ocak 2020’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’te ulusa sesleniş konuşmasının onaltıncısını yaptı. Konuşmanın, belirlenen tarihten daha erkene çekilmesi, çözüm bekleyen sorunların artışına yorumlandı. Söz konusu konuşmanın demografik sorunları içeren giriş bölümünde Putin, Rusya’nın 147 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun Rusya için yetersiz olduğunu belirtti. Sovyetler Birliği’nin […]
Ekim 24, 2020

Azerbaycan Parlamento Seçimleri Sonrası Yeni Değişimler

9 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan’da  6. Milli Meclis (Parlamento) seçimleri yapıldı. Son parlamento seçimleri 1 Kasım 2015’te yapılmıştı. Azerbaycan Anayasası’na göre, parlamento seçimlerinin normalde 1 Kasım 2020’de yapılması gerekmekteydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı   “Yeni Azerbaycan” partisinin 28 Kasım 2019’da düzenlenen kongresinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede devam eden siyasi reformların idarenin tüm alanlarında […]
Ekim 24, 2020

Türkiye’nin Nükleer Enerji Potansiyeli ve Akkuyu Nükleer Santrali

Küreselleşme ile birlikte günümüzde teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışı gibi çok sayıda faktör, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da hızla artırmaktadır. Türkiye, son yıllarda dünya enerji tüketiminin artış hızına göre Çin’den sonra ikinci sırada gelmektedir. Dünya enerji talebinin büyük bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. […]
Ekim 24, 2020

Türkistan’da Uygulanan Sosyal ve Kültürel Projeler

Orta Çağda Kazak topraklarında şehir kültürü; iç kale, şehir ve kale olmak üzere üçe bölünmekteydi. Şehirler için bu üç bölümün de önemli görevleri bulunmakta ve bu bölümler kendi aralarında sıkı ilişkilere sahipti. Buna rağmen bu bölümler, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerinden ayrışmaktaydı. Bu kapsamda Orta Çağ şehirlerinden birisi olan Türkistan’ın […]