Makaleler

Makaleler


Ekim 24, 2020

Koronavirüsün Çin Ekonomisine Olası Etkileri

Çin’in Wuhan şehrinden başlayarak kısa sürede tüm ülkeye hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, mevcut durumuyla sadece Çin için değil, tüm dünya için korkunç bir tehdit olmaya devam etmektedir. Çünkü, Çin’in ve diğer ülkelerin sert önlemler almasına rağmen, koronavirüs salgını birçok ülkede ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün […]
Ekim 24, 2020

Dünden Bugüne Özbekistan Ekonomisi: Tarihsel Geçmişi ile Güncel Gelişmeler

Bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimi, Özbekistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov tarafından önerilen “Özbek Modeli”  temelinde gerçekleştirilmektedir. Reform sürecinde serbest piyasa ekonomisine geçişin beş temel ilkesinin uygulanması, ülkenin belirlenen hedeflere daha kısa sürede ulaşmasında, olumlu sonuçlar elde etmesinde ve yıllık ekonomik büyümenin sağlanması ile vatandaşların refahının artırılmasına katkı sağlamaktadır. […]
Ekim 24, 2020

Sosyal Medyadaki Türkistan’ın Görsel Analizi

Sosyal bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kültürel konuların farklı açılardan incelenme imkânları artmaktadır. Günümüzde yaşanan bu süreç, bilimsel düşünce ve keşiflerin daha sağlam kaynaklara dayanarak doğruluğunun ve gerçekliğinin ortaya konulması gerektiğini bizlere göstermektedir. Her ne kadar bu anlayışın temel olarak alındığı pek çok alan olmasına rağmen bazı bilim dallarında kaynak gösteriminde […]
Ağustos 27, 2020

Küreselleşme ve Tarım: Türkiye’nin Konumu ve Milli Tarım Projesi’nin Katkısı

1. Giriş Küreselleşme sürecinin ülkelerin tarımsal gelişmeleri önünde ciddi sorunlar yarattığı ilgili literatürde genel kabul gören bir konudur. 1950’li yıllardan itibaren hızlanan dünya ticareti tarımda küreselleşme olgusunu da gündeme taşıdı. 1990’ların ortasından itibaren de Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde tarım ve küreselleşme çok daha güçlü bir tartışma odağına dönüştü. Tarım ve […]
Nisan 26, 2018

2017 Yılında Çin’de Askeri Gelişmeler

Çin astrolojisinde belirtildiği gibi, 2017 Horoz yılının Çin için siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler açısından oldukça verimli geçtiği ifade edilebilir. Çünkü 2017 yılında %6.9’luk oranla hızlı ve istikrarlı ekonomik büyüme trendini koruyan Çin, askeri alanda da belli başlı gelişmeler kaydetmiştir. Çin’de 2015’den beri devam eden askeri reformlara özellikle 2017’de hız […]
Şubat 5, 2018

Özbekistan-Çin İlişkilerindeki Son Gelişmeler

7 Eylül 2016 tarihinde Özbekistan’ın geçici Devlet Başkanı olan ve 4 Aralık 2016 tarihinde ise resmi olarak Devlet Başkanı seçilen Şavkat Mirziyoyev, göreve geldikten sonra ülkenin 2017-2021 yıllarına yönelik kalkınma stratejisini belirleyerek siyasal, sosyal, ekonomik ve diplomatik alanlardaki reformları hızlandırmaktadır. Son bir yıl içerisinde Özbekistan’da finans ve ekonomi sektörünün serbestleştirilmesi, […]
Ekim 20, 2017

Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması; Kazakistan Cumhuriyeti’nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Batı dünyasıyla olan münasebetlerini sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu ülkeler arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin de oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından önce Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında önemli ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle, 1991 yılında Avrupa Birliği tarafından […]
Ekim 3, 2017

Almanya’da 24 Eylül 2017 Federal Meclis Seçimlerinin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotif ülkesi konumunda olan Almanya’nın Federal Meclis seçimleri, 24 Eylül 2017 tarihinde sona erdi. Federal Meclis seçimlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 19. dönem Federal Meclisi’in (Bundestag) 709 üyesi belirlendi. Almanya Anayasası’na göre, Federal Meclis, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en yüksek yasama organıdır (mad. 38). [1] Almanya Federal Seçim Yasası’nda […]
Ağustos 17, 2017

SUÖB’nin Mevcut Demografik Durumu ve Karma Evlilik Gelişmeleri

Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), yaklaşık 1 milyon 665 bin (1.664.897,17) kilometrekare yüzölçümüyle Çin’in en geniş idari bölgesi olmasına rağmen, ülkedeki nüfus yoğunluğu en düşük olan bölgelerden biridir. SUÖB İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2015 yılının sonu itibarıyla 23.225 milyon olan SUÖB’nin toplam nüfusu, 2016 yılın sonu itibarıyla 23.6 milyona ulaşmıştır. […]
Ağustos 17, 2017

SUÖB’nin Ulaşım Altyapısındaki Son Gelişmeler

Çin’in batısında bulunan ve Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan ile komşu olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi (SUÖB), Çin’in Avrasya ve Orta Doğu’ya hatta Batı’ya açılan kapısı niteliğindedir. SUÖB, özellikle, Çin’in Orta Asya enerji kaynaklarına erişimi ve Çin mallarının Orta Asya’ya ve hatta Avrasya pazarına ulaşımı bakımından […]