Makaleler

Makaleler


Kasım 16, 2015

Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkileri

Tarih göstermektedir ki, İpek Yolu binyıllar boyunca Uzak Doğu’yu Avrupa’ya gerek ticaret gerek kültürel manada bağlayan çok önemli bir yol olmuştur. Deniz yollarındaki keşiflerin ardından yol önemini büyük ölçüde kaybetse de son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde gözlenen yüksek büyüme oranları ve bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı […]
Nisan 21, 2015

Küresel Güçlerin Bölgesel Çalışmalarında Küresel Halkla İlişkiler Şirketlerinin Uygulamaları: Kafkaslarda Doğalgaz Boru Hatları Örneği

Küresel güçler yakın ve uzak ekonomik ve siyasi çıkarları için uluslararası halkla ilişkiler şirketlerini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada Kafkasya bölgesinde küresel güçlerce sürdürülen enerji faaliyetlerinde uluslararası halka ilişkiler şirketlerinin rolü incelenmiştir. Çünkü uluslararası halkla ilişkiler şirketlerinin strateji ve taktikleri uluslararası politikalara yön verecek kadar önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada doküman incelemesi […]