Yayın kategorileri

The Wisdom of the Great Steppe Abai Kunanbaiuly

Every nation and every civilization has its founding values. On this basis, it would not be an exaggeration to say that Abai Kunanbaiuly is at the forefront of the national, spiritual and cultural values of the Kazakh society. When we consider the sources and environment that shape intellectual and literary […]


I. Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi

Throughout the history, Turkic world has never given up the ideology of becoming together and establishing global peace and order. In this context, many attempts have been made and some successes have been achieved individually. Today, cooperation processes are tried to be developed in an updated context within many organizations. […]


Eurasia Outlook 2020: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

The COVID-19 pandemic that started in 2020 has affected all areas of life worldwide, bringing many changes. In brief, countries were put to great test, particularly their healthcare systems, economic structures and relations with other countries. During this period, millions of people were affected negatively in various ways. In the […]


International Turkic Energy Union Congress

Throughout the history, Turkish world has never given up the ideology of becoming together and establishing global peace and order. In this context, many attempts have been made and some successes have been achieved individually. Today, cooperation processes are tried to be developed in an updated context within many organizations. […]


Kazakistan (Almatı) Millî Kütüphanesindeki Arap Harfli Türkçe Nadir Eserler Kataloğu

Türkler ilk yazılı belgelerini ortaya koymalarından günümüze varıncaya değin çeşitli alfabe ve yazı sistemleri kullanmışlardır. Bu alfabeler arasında en uzun süre kullanılanı Arap alfabesi olmuştur. Tarihî dönemlerine bakıldığında Türk dili, 15. yüzyıldan sonra doğu ve batı istikametinde, iki büyük kol hâlinde ilerleme kaydetmiştir. Bu kollar batıdaki Osmanlı Türkçesi ile doğudaki […]


Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE) olarak 2015 yılından bu yana Avrasya coğrafyasında yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlardaki güncel gelişmeleri takip ederek oluşturduğumuz haftalık e-bülten yayınını okuyucularımıza sunmaktayız. Beş sene önce çıktığımız bu yolda kendi araştırmacılarımızın yanında enstitü dışından uzmanlar tarafından da yazılan analizler, Türkiye, Kazakistan ve Avrasya coğrafyasından pek […]


Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт (ЕНИИ) представляет читателям еженедельные электронные бюллетени, в которых освещаются текущие экономические, политические, культурные и социальные события в евразийском регионе. За последние пять лет многие эксперты, дипломаты, политики, а также рядовые читатели из Турции, Казахстана и других евразийских стран высоко оценили аналитические материалы, написанные нашими […]


The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources

The “The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shibanid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from Original Sources” monograph that you are about the read represents a unique opportunity for readers with its extensive original sources that are not presented before in Eurasian studies concerning […]


Сарыарқа және Алтын Орда: уақыт пен кеңістік

Сарыарқа аталатын алып кеңістік сонау адамзат баласы мекендеген уақыттан бастап, сақ, ғұн, түріктер заманында саяси оқиғалардың аренасы болды. Ал ор- тағасырлардағы тарихы Монғол империясының құрылуымен байланысты. Тарихы тереңнен тамыр тартатын Сарыарқа даласы бір заманда Алтын Орда деп аталған алып ипмерияның кіндігі болған. ХІІІ ғасыр басында, шығысы Алтайдан басталып батысы Дунай […]


Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyumu (Metin Yayımı, Kataloglama, Dijitalleştirme) Bildirileri

Türk dili, ilk evreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan belgeler ve Çin kaynaklarının verdiği bilgilere göre geçmişi tarih öncesi dönemlere uzanan dünyanın en eski dillerinden biridir. Tarihî gelişim seyri içerisinde Türk dili, çeşitli iç ve dış etkenlerle değişerek gelişmiş ve çeşitli kollara ayrılmıştır. Bütün kollarıyla birlikte Türk dili bugün batıda […]