Yayın kategorileri

Çin: Rusya’nın Doğalgaz İhracatında İlk Alternatif Güzergâhı

Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Avrupa tarafından devreye sokulan yaptırımlar ve Rus gazından vazgeçme yönündeki kararın ardından Moskova, Avrupa pazarı yerine alternatif pazar arayışına girmiştir. Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa’ya gaz akışını kesmediği dikkate alındığında, Rusya ve Avrupa arasındaki enerji krizinin hangi boyutlara ulaştığı tahmin edilebilir. Aslında, […]


Rusya’ya Karşı Uygulanan Yaptırımların Orta Asya’lı Göçmen İşçilere Etkileri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Ukrayna toplumunun yanı sıra farklı kesimlerdeki Rus vatandaşlarının da yaşamlarını etkilemiştir. Rus hükümeti üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan ekonomik yaptırımlar, Rus vatandaşlarının işlerini kaybetmelerine ya da kazançlarında bir azalışa neden olmanın yanı sıra, Rusya genelinde binlerce işletmenin operasyonlarının kısıtlanmasına yol açmıştır. Ekonomik kriz veya durgunluk dönemlerinde, genellikle ve […]


Kazakistan Anayasa Referandumu: “Halkın Sesine Kulak Veren Devlet”

5 Haziran 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeler için bir referandum gerçekleştirildi. Merkez Referandum Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 11.734.642 seçmenden 7.985.769’u (%68.05) referanduma katılım sağlamıştır. Bunlardan 6.163.516 kişi referandumda evet oyu kullanırken, 1.490.470 kişi ise hayır oyu kullanmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Referandum Komisyonu’nun raporuna göre Kazakistan’ın […]


Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Almanya’ya Olası Etkileri

Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, sadece Moskova-Kiev ilişkilerini değil, aynı zamanda küresel ve bölgesel dengeleri de alt üst etmiştir. Giderek derinleşmesi ile tüm Avrupa ülkelerinin güvenlik kaygılarının da artmasına neden olan söz konusu savaş, artık Avrupa-Rusya ilişkileri için de bir dönüm noktasını beraberinde getirmiştir. Çünkü hem Avrupa ve Rusya […]


Sosyo-Kültürel Bağlamda Gazeteciliğin Önemi

Medya ve basın, iyi işleyen bir toplumun temel taşlarıdır. Bunlar, insanların diğer kurumlar üzerindeki kontrolünü sağlamak ve güvenceh altına almak için gerekli olan yasama, yargı ve yürütme ile birlikte bu üçlünün destekleyicisi olan ve “dördüncü güç” olarak adlandırılan basındır. Özgür basın, hükümetin yargı, yürütme ve yasama organlarının hem kasıtlı hem […]


COVID-19’un Hindistan’da Okul Eğitimine Etkileri

COVID-19 salgınının patlak verdiği günden bu yana, dünyadaki birçok okul, kapanmanın yaşandığı dönemde eğitime devam etmek için faaliyetlerini çevrimiçi formata dönüştürmek zorunda kalmıştır. Bazı ülkelerde çevrimiçi öğrenmeye geçiş, okul eğitiminde bazı yenilikleri ortaya çıkarsa da, bazı ülkelerde okul sistemindeki mevcut sorunları artırarak eğitim eşitsizliğini hızlandırmıştır. 1.5 milyondan fazla okulda yaklaşık […]


Afganistan’daki İnsani Krizin Nedenleri

Taliban, Ağustos 2021’de Afganistan’daki kontrolü ele geçirdiğinden beri, ülke 21. yüzyılın en kötü insani krizlerinden birisine sürüklenmektedir. BM Genel Sekreter Özel Temsilci Yardımcısı ve Koordinatörü Dr. Ramiz Alakbarov tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre akut açlık çeken insan sayısı, Temmuz 2021’deki 14 milyondan Mart 2022’de 23 milyona yükselmiştir. Bu […]


Çin’in Dış Yatırımları

Çin’in ekonomik ve siyasi yükselişinin arkasındaki önemli itici güçlerden birisi yabancı yatırım girişini teşvik eden ekonomik reformlardır. Bu yatırımlar, Çin’in, kilit sektörlerini geliştirmesini sağlayarak ülkenin rekabet gücünü artırıp ticaretin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Çin ekonomisinin yükselişi ve önemli miktarda tasarruf birikimi, Çin’i en büyük küresel yatırımcılardan biri haline getirmiştir. Bu analizde, […]


Kazakistan’da Sel Tehdidi: Sorunun Kaynağı Doğal Nedenler mi Yoksa İnsan Faktörü mü?

Günümüzde hızlanan küresel ölçekteki hava kirliliğine bağlı olarak çeşitli gazların yeterince temizlenmeden atmosfere salınımının küresel ısınma seviyesini artırdığı görülmektedir. Bu noktada Birleşmiş Milletler’in verileri bizlere, sanayi devriminden bu yana ortalama küresel sıcaklığın 1,1°C derece arttığını göstermektedir. Küresel ısınma esas itibari ile ortalama hava sıcaklığının artmasının yanı sıra mevsimsel açıdan kışın […]


Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı

1991 yılında Türk Cumhuriyetleri ile diplomatik ilişkilerini kuran ve ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında geçmişten gelen kültür, dil, din ve toplumsal yakınlık ve bağ söz konusu devletler arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli unsurlar olmuştur. Tarihsel süreci hatırlayacak olursak, Türkiye Azerbaycan’ın bağımsızlığını 9 Kasım […]