Yayın kategorileri

Rusya’nın Demografik Yapısı ve Devlet Yardımları

15 Ocak 2020’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Federal Meclis’te ulusa sesleniş konuşmasının onaltıncısını yaptı. Konuşmanın, belirlenen tarihten daha erkene çekilmesi, çözüm bekleyen sorunların artışına yorumlandı. Söz konusu konuşmanın demografik sorunları içeren giriş bölümünde Putin, Rusya’nın 147 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun Rusya için yetersiz olduğunu belirtti. Sovyetler Birliği’nin […]


Azerbaycan Parlamento Seçimleri Sonrası Yeni Değişimler

9 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan’da  6. Milli Meclis (Parlamento) seçimleri yapıldı. Son parlamento seçimleri 1 Kasım 2015’te yapılmıştı. Azerbaycan Anayasası’na göre, parlamento seçimlerinin normalde 1 Kasım 2020’de yapılması gerekmekteydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı   “Yeni Azerbaycan” partisinin 28 Kasım 2019’da düzenlenen kongresinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede devam eden siyasi reformların idarenin tüm alanlarında […]


Türkiye’nin Nükleer Enerji Potansiyeli ve Akkuyu Nükleer Santrali

Küreselleşme ile birlikte günümüzde teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışı gibi çok sayıda faktör, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da hızla artırmaktadır. Türkiye, son yıllarda dünya enerji tüketiminin artış hızına göre Çin’den sonra ikinci sırada gelmektedir. Dünya enerji talebinin büyük bir kısmı petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. […]


Türkistan’da Uygulanan Sosyal ve Kültürel Projeler

Orta Çağda Kazak topraklarında şehir kültürü; iç kale, şehir ve kale olmak üzere üçe bölünmekteydi. Şehirler için bu üç bölümün de önemli görevleri bulunmakta ve bu bölümler kendi aralarında sıkı ilişkilere sahipti. Buna rağmen bu bölümler, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerinden ayrışmaktaydı. Bu kapsamda Orta Çağ şehirlerinden birisi olan Türkistan’ın […]


Koronavirüsün Çin Ekonomisine Olası Etkileri

Çin’in Wuhan şehrinden başlayarak kısa sürede tüm ülkeye hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, mevcut durumuyla sadece Çin için değil, tüm dünya için korkunç bir tehdit olmaya devam etmektedir. Çünkü, Çin’in ve diğer ülkelerin sert önlemler almasına rağmen, koronavirüs salgını birçok ülkede ölümcül sonuçlara yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün […]


Dünden Bugüne Özbekistan Ekonomisi: Tarihsel Geçmişi ile Güncel Gelişmeler

Bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişimi, Özbekistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov tarafından önerilen “Özbek Modeli”  temelinde gerçekleştirilmektedir. Reform sürecinde serbest piyasa ekonomisine geçişin beş temel ilkesinin uygulanması, ülkenin belirlenen hedeflere daha kısa sürede ulaşmasında, olumlu sonuçlar elde etmesinde ve yıllık ekonomik büyümenin sağlanması ile vatandaşların refahının artırılmasına katkı sağlamaktadır. […]


Sosyal Medyadaki Türkistan’ın Görsel Analizi

Sosyal bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kültürel konuların farklı açılardan incelenme imkânları artmaktadır. Günümüzde yaşanan bu süreç, bilimsel düşünce ve keşiflerin daha sağlam kaynaklara dayanarak doğruluğunun ve gerçekliğinin ortaya konulması gerektiğini bizlere göstermektedir. Her ne kadar bu anlayışın temel olarak alındığı pek çok alan olmasına rağmen bazı bilim dallarında kaynak gösteriminde […]


Küreselleşme ve Tarım: Türkiye’nin Konumu ve Milli Tarım Projesi’nin Katkısı

1. Giriş Küreselleşme sürecinin ülkelerin tarımsal gelişmeleri önünde ciddi sorunlar yarattığı ilgili literatürde genel kabul gören bir konudur. 1950’li yıllardan itibaren hızlanan dünya ticareti tarımda küreselleşme olgusunu da gündeme taşıdı. 1990’ların ortasından itibaren de Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde tarım ve küreselleşme çok daha güçlü bir tartışma odağına dönüştü. Tarım ve […]


2017 Yılında Çin’de Askeri Gelişmeler

Çin astrolojisinde belirtildiği gibi, 2017 Horoz yılının Çin için siyasi, ekonomik ve askeri gelişmeler açısından oldukça verimli geçtiği ifade edilebilir. Çünkü 2017 yılında %6.9’luk oranla hızlı ve istikrarlı ekonomik büyüme trendini koruyan Çin, askeri alanda da belli başlı gelişmeler kaydetmiştir. Çin’de 2015’den beri devam eden askeri reformlara özellikle 2017’de hız […]


Özbekistan-Çin İlişkilerindeki Son Gelişmeler

7 Eylül 2016 tarihinde Özbekistan’ın geçici Devlet Başkanı olan ve 4 Aralık 2016 tarihinde ise resmi olarak Devlet Başkanı seçilen Şavkat Mirziyoyev, göreve geldikten sonra ülkenin 2017-2021 yıllarına yönelik kalkınma stratejisini belirleyerek siyasal, sosyal, ekonomik ve diplomatik alanlardaki reformları hızlandırmaktadır. Son bir yıl içerisinde Özbekistan’da finans ve ekonomi sektörünün serbestleştirilmesi, […]