Yayın kategorileri

Çin’deki Kitle İletişim Araçları Üzerine Bir Değerlendirme: Sincan Uygur Özerk Bölgesi Örneği

Çin Halk Cumhuriyeti, Anayasasında tüm vatandaşlarının ifade ve basın özgürlüğü haklarına sahip olduğu belirtilmesine rağmen, gerçek hayatta insanların bu özgürlüklerini sınırlamaktadır. Çin’deki tüm görsel-işitsel, yazılı ve internet iletişim araçları Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Çin hükümetinin sıkı kontrolü altında olarak, daha çok siyasî ve ideolojik propaganda için kullanılmaktadır. Çin’in tüm […]


Çin’in Orta Asya’daki Ülke İmajı: Kültür Açısından

Orta Asya bölgesi, Çin için askerî güvenlik, ekonomik gelişim ve jeopolitik çıkarları açısından çok önemlidir. Çin ile 3700 km uzunluğunda ortak sınıra sahip olan Orta Asya bölgesi, Çin için Batı’ya giden yol güzergâhı konumunda bulunarak, ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması ve Çin mallarının önemli bir pazarı olması bakımından da büyük önem […]


Tayvan’daki Seçim ve Çin-Tayvan İlişkilerinin Geleceği

16 Ocak 2016 tarihinde Tayvan’da (Çin Cumhuriyeti) genel seçim gerçekleşti. Genel seçimde Tayvan’ın 14. dönem Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 9. dönem Parlamentosu’nun 113 üyesi belirlendi. Genel seçime aşağıdaki siyasi partiler katıldılar: Demokratik İlerleme Partisi (DPP), Çin Milliyetçi Partisi (KMT), Önce Halk Partisi (PFP), Yeni Güç Partisi (NPP), Yeni Parti (NP), […]


Kazakistan’ın Tarım Arazisi Sorunlarına İlişkin Çin’in Bakışı

Kazakistan hükümetinin tarım arazileri yasasındaki değişiklikleri açıklaması çok geçmeden kamusal tepki toplamaya başladı, bazı maddeleri ile halkı endişelendiren Arazi yasası sonuçta birçok bölgede ciddi protesto gösterilerinin yapılmasına sebep oldu. İlk olarak Nisan’ın sonunda Atyrau şehrinde başlayan, halkı bu yasaya karşı uyarmak amacıyla yapılan izinsiz protesto gösterileri Nisan ve Mayıs aylarında […]


Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkileri

Tarih göstermektedir ki, İpek Yolu binyıllar boyunca Uzak Doğu’yu Avrupa’ya gerek ticaret gerek kültürel manada bağlayan çok önemli bir yol olmuştur. Deniz yollarındaki keşiflerin ardından yol önemini büyük ölçüde kaybetse de son yıllarda Uzak Doğu ve Orta Asya ülkelerinde gözlenen yüksek büyüme oranları ve bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı […]


Küresel Güçlerin Bölgesel Çalışmalarında Küresel Halkla İlişkiler Şirketlerinin Uygulamaları: Kafkaslarda Doğalgaz Boru Hatları Örneği

Küresel güçler yakın ve uzak ekonomik ve siyasi çıkarları için uluslararası halkla ilişkiler şirketlerini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada Kafkasya bölgesinde küresel güçlerce sürdürülen enerji faaliyetlerinde uluslararası halka ilişkiler şirketlerinin rolü incelenmiştir. Çünkü uluslararası halkla ilişkiler şirketlerinin strateji ve taktikleri uluslararası politikalara yön verecek kadar önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada doküman incelemesi […]