Библиотека

AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ZENGİNLEŞEN KÜTÜPHANESİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLEMEKTEDİR

XXI. yüzyılın bilgi çağı olarak değerlendirildiği günümüz dünyasında bilgiye ulaşım araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici genç nesiller ve akademisyenler yetiştirilmesi adına oldukça önemlidir. Bilgi toplumu olma yolundaki süreçte küreselleşen dünyada kütüphanelerin bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kütüphanelerin sadece eski kitapların saklandığı yerler imajından çıkarak ziyaretçilerine çeşitli alanlarda farklı dillerde geniş kapsamlı seçenekler sunması gerekmektedir. Buna ek olarak gelişen teknolojik İngilizce, imkânlardan da faydalanarak basılı yayınların yanı sıra elektronik yayınlara da erişim izni sağlaması okuyucularının dünya çapında farklı yayınlara ve görüşlerden yararlanabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Enstitümüz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda özelde Kazakistan ve Orta Asya genelde ise Avrasya coğrafyasında ekonomi, enerji, siyaset ve kültürel konular başta olmak üzere birçok alanda çeşitli konular üzerine Türkçe, Kazakça, İngilizce, ve Rusça akademik çalışmalar yayınlamaktadır. Bu sayede Orta Asya bölgesini ilgilendiren önemli konularda İngilizce ve Türkçe yayınların artırılmasına da katkı sağlamaktadır. Bilgiyi stratejiye dönüştürme hedefi ile çalışan Enstitümüz, çağın gereksinimlerini göz önüne alarak kurduğu kütüphanesi ile öğrenciler, araştırmacılar ve ilgili kişilere, açıldığı Ağustos 2014 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

Kütüphanemizde Türkçe, Kazakça, İngilizce, Rusça, ve diğer dillerde kitaplar, dergiler, gazeteler ile Enstitümüz’ün çıkardığı Asya Avrupa dergisi, ‘Eurasian Outlook’ kitabı gibi seri yayınların yanı sıra raporlar ve kitaplar da yer almaktadır. Kütüphanemizde toplam 3363 sayıda kitap bulunmakta olup bunların çoğunluğu Türkçe, Kazakça, İngilizce, ve Rusça dillerindeki yayınlardır. Basılı yayınların yanı sıra, kütüphanemizden Jstor, Springer, Webofknowledge.com, elibrary.worldbank.org, stats.oecd.org gibi dünyaca ünlü ve geniş veri tabanlarına erişim izni verilmektedir. Bu sayede öğrenci ve araştırmacıların çalışmalarında gerekli bilgilere ulaşmalarında dünya çapında çeşitli bilgilere ulaşmalarında önemli ölçüde kolaylık sağlanmaktadır.

Kütüphanemizin önemli özelliklerinden birisi de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin hediye etmiş olduğu, Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve eserleri üzerine yapılan çalışmaların bulunduğu bir Ahmet Yesevi Kitaplığının bulunmasıdır. Hoca Ahmet Yesevi üzerine çalışmalar yapan akademisyenlerin ve ilgili kişilerin bu eserlerden ciddi biçimde faydalanabileceğini ifade etmek isteriz.

Dahası kütüphanemizde çeşitli alanlarda birçok değerli yayın bulunmaktadır. Bunların arasında 44 ciltlik Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü, 9 ciltlik Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 8 ciltlik Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, 6 ciltlik Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedisi Sözlüğü gibi Kazakistan’da fazla bulunmayan Türkçe eserlerin yanı sıra Enstitü’nün ilgi alanına giren güncel birçok İngilizce, Rusça ve Kazakça değerli kitaplar yer almaktadır.

Kütüphanemizde ziyaretçilerimizin kullanabileceği çalışma alanı ve bilgisayarlarımız mevcuttur. Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak kütüphanemizin basılı ve elektronik kaynaklarının altyapısını düzenli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bu konuda bize destek veren ve kütüphanemizin zenginleştirilmesine 1400’e yakın kitap hediye ederek katkıda bulunan T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) teşekkür ederiz.

Kütüphanemiz  hafta içi her gün 09.00-18.00 arası kullanıma açık olup, sunduğu hizmetlerle ziyaretçilerini beklemektedir.