Амирбек Айдарбек Ануарбекулы

Амирбек Айдарбек Ануарбекулы

Deputy Director

Доктор философских наук (PhD) Амирбек Айдарбек Ануарбекулы окончил специальность «Международные отношения» Факультета экономических и управленческих знаний университета Сельчук. Получил научную степень магистра по специальности «Политология» защитив магистерскую диссертацию на тему «Взаимоотношения Казахстана и Турции в современном мире» в Международном казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмеда Ясави.

Staff's Publications


26 декабря, 2017

Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы

Жаңғырту үдерісімен бірге қарқындай түскен жаһандану үрдісі адамзат өмірінің әрбір саласына дерлік бұрын-соңды болмаған өзгерістер әкелді. Негізі, заманауи әлем ұғымы қарапайым көзқарастан пайда болды. Бұған дейінгі кезеңде адамға діни, саяси және әлеуметтік-мәдени тұрғыда қысым көрсетіліп, оның шығармашылық қабілеттеріне кедергі келтірілді деген тұжырым үстем болған еді. Сондықтан да метафизика, трансценденттік және […]