Каңнидо картасындағы (1402) Еуразия қалалары: Бесбалықтан Андалұсқа дейін