Марат Мұсабеков

Марат Мұсабеков

Contributors

Staff's Publications


March 2, 2020

Жасанды сана және оның қазіргі қолданымы: орталық азия елдерінен мысалдар

Жасанды сана банк секторынан бастап денсаулық сақтау жүйесіне дейін әртүрлі салаларда тәжірибе жүзінде қолданылады. «Жасанды сана» термині алғаш рет 1956 жылы қолданылғанымен, бұл технологияны дамыту және тәжірибеге енгізу тек соңғы жылдары жеделдей түсті. Бүгінгі таңда жеткілікті деңгейде ақпарат жинау және қажетті алгоритмдерді құру мүмкіндігі жасанды сана технологиясын кеңінен қолдану себептерінің […]