Ağustos

Ağustos 30, 2020

Türkiye ve Kazakistan’ın Hayvansal Gıda Üretiminde Maruz Kaldıkları Riskler

Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. H. Serdar Yalçınkaya Görev yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bu proje, Türkiye ve Kazakistan’da hayvancılığın risklerini tanımlamakta, özetlemekte ve açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca, proje, Türkiye ve Kazakistan’daki hayvancılık ile ilgili tehditlere karşı ortak işbirliği imkânlarını araştırmanın yanı sıra iki ülkenin stratejilerini değerlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı, hayvancılıkla ilgili […]
Ağustos 30, 2020

Kazak Türklerinin Tarihsel Hafızasındaki Kırım Faktörü

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Gulbanu Zhugenbayeva Görev yeri: Ç.Ç. Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Bu proje, Kazak halkının tarihsel hafızasındaki Kırım faktörünü ele almıştır. Projede geçmişten günümüze Kazak halkının sözlü ve yazılı tarihindeki “Nogaylı” ve “Kırım” dönemine derin ve kapsamlı bir araştırma yapılmıştır.    
Ağustos 30, 2020

Güney Kore ve Orta Asya İlişkileri

Proje yürütücüsü: Özlem Tezer Görev yeri: Ankara Üniversitesi İpek yolu, 200 yıldan uzun bir süre önce Çin ve Roma imparatorluğunu birbirine bağlamış; bu yoldan yalnızca ticaret değil insanlar, bilgiler, fikirler ve kültürler de Asya ve Avrupa arasında gidip gelmeye devam etmiştir. İpek yolu, uzun yıllar boyunca Avrupa ve Asya arasında […]
Ağustos 30, 2020

Orta Asya Ülkelerinin Enerji Güvenliği Politikaları: Hidrokarbonlar ve Elektrik Sektörü

Proje yürütücüsü: Dr. Farhod Aminjonov Görev yeri: Narxoz Üniversitesi Bu proje, Orta Asya ülkelerindeki enerji sektörü ve enerji güvenliği konularını araştırmıştır. Orta Asya enerji sektörleri Sovyet döneminde inşa edilmiştir. Kaynak paylaşım mekanizması, Orta Asya enerji sisteminin güvenliğini sağlamakta ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını sağlamaktadır. […]