Çin: Rusya’nın Doğalgaz İhracatında İlk Alternatif Güzergâhı”

Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Avrupa tarafından devreye sokulan yaptırımlar ve Rus gazından vazgeçme yönündeki kararın ardından Moskova, Avrupa pazarı yerine alternatif pazar arayışına girmiştir. Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde bile Avrupa’ya gaz akışını kesmediği dikkate alındığında, Rusya ve Avrupa arasındaki enerji krizinin hangi boyutlara ulaştığı tahmin edilebilir. Aslında, […]

Almanya’nın Hint-Pasifik Stratejisi ve Almanya-Çin İlişkilerinin Geleceği

2 Eylül 2020 tarihinde Almanya Federal Hükümeti, “Almanya – Avrupa – Asya: 21. Yüzyılı Birlikte Şekillendirmek” başlıklı Hint-Pasifik bölgesi ile ilgili politika doktrinlerini kabul etti. Hint-Pasifik bölgesine yönelik Alman dış politikasının çıkarları, ilkeleri ve hedeflerinin stratejik çerçevesini çizen yeni doktrinlerde, Almanya’nın Hint-Pasifik bölgesiyle özellikle barış ve güvenlik, çok kutupluluk, deniz […]

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İş Ortamı ve Kobi Destek Programları: Kobilerin ve Karşılıklı Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma.

KOBİ’ler sosyal ve ekonomik katkıları ile ülke ekonomilerinin temel yapı taşlarıdır. KOBİ’lerin artan önemi ile liberal ekonomilerde yeni girişimcilerin sayısının artırılması ve mevcut işletmelerin desteklenmesine yönelik iş ortamının geliştirilmesi hedefl enmektedir. Bu çalışmada eski SSCB ülkelerinden ayrılan beş ülkenin (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan) iş ortamının araştırılması, iş ortamının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması ve beş ülkenin kendi arasındaki ticareti geliştirmek üzere oluşturulabilecek bir destek modelinin önerilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında ikincil verilerin değerlendirilmesi yolu ile nitel analiz yapılmıştır.

Asya Avrupa / Азия Еуропа

Değerli okuyucularımız, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün aylık yayını Asya Avrupa’nın 60. sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020 yılı, yalnızca Avrasya bölgesi için değil, esasen tüm dünya için büyük kırılmaların yaşandığı bir yıl oldu. 2020 yılındaki gelişmelerin çok boyutlu etkileri hiç şüphesiz 2021 yılına da […]

Eurasian Research Journal

Eurasian Research Journal publishes fully open access issues. All published issues of the Eurasian Research Journal are available on http://erj.eurasian-research.org/latest-issue.html to all users immediately upon publication and can be freely downloaded in pdf format. Eurasian Research Journal does not charge any fees for readers and reviews for publications and other related scholarly activities.

Kitaplar

Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak ekonomi, enerji, uluslararası ilişkiler, güvenlik, dil, tarih ve diğer konularda genelde Avrasya bölgesine dair özelde Orta Asya’daki önemli konulara derinlemesine analizler ile değinen proje ve kitaplarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

		

video_galeri_tr
video_galeri_tr-1