Ahmet Yesevi Üniversitesi

Tarihçe

Günümüzdeki Kazakistan ile Türkiye hükümeti arasındaki anlaşma temelinde 1991 yılında Kazakistan Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev’in öncülüğüyle açılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan’da açılan ilk uluslararası üniversite olup Türk halkaları arasında uluslararası bir statüye ulaşmıştır. Türk dünyası gençlerini bir araya toplayan ilk ilim ve bilim merkezidir.

1 mayıs 1992 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yapılan anlaşma sonucunda uluslararası üniversite statüsünü kazandı.

31 Ekim 1992 yılında Ankara’da Kazakistan ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bu üniversitenin ismi Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi yeniden düzenlenen anlaşmaya imza atıldı.

2012 yılının Ocak ayında Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti arasındaki ”Hoca Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak üniversitesinin çalışma şartları anlaşması” Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev tarafından onaylandı.

Üniversitenin misyonu: Türk dilli ülkeler ile toplulukların gençlerini bir çatı altında toplayıp kaliteli bilim vermek ve çağdaş eğitim ile ilmi araştırmalarda öncü olmak.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin anlaşması Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandı. Bu anlaşmaya göre 10 kişiden oluşan hükümetler arası mütevelli heyet kuruldu(Ankara). Onun içinde beş üyenin, rektör dahil Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti, kalan beş üye Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından seçilmektedir. Mütevelli heyet üniversiteyi yönetme de iki tarafın eşitliğini sağlamaktadır. Üniversite iki ülke tarafından finanse edilmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyasındaki statüsü açısından tek üniversitedir. Üniversitede dünyasının 17 ülkesinden gençler ve 30 halkın temsilcileri arasında kültürler arası diyaloglar ve uluslararası hoşgörü ve terbiye yürütülmektedir. Günümüzdeki küreselleşme çağında Türk dilli halkları biriktiren bir üniversite olarak Ahmet Yesevi üniversitesi önemli bir rol oynamaktadır.

Üniversitede eğitim türü lisans 54, yüksek lisans, 30 PhD 11, ordinaryus 3, intörn 7 meslek üzerinden fen, sosyal bilimler, iktisat, hukuk beşeri bilimler, tıp, mühendislik, eğitim, ticaret servis ve sanat dalları üzerinden gerçekleştirilmektedir.