AAE Görevleri

Enstitünün görevleri şunlardır:

a) Avrasya bölgesi ve Türk dili konuşan Devlet ve Toplulukların, tarih, arkeoloji, din, felsefe, sosyoloji, dil, kültür, sanat, ekonomi, ulaşım, teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkileri üzerinde disiplinler arası bilimsel araştırmalar yapmak, bu alandaki projeleri planlamak ve desteklemek,

b) Türk Dili konuşan Devlet ve Toplulukların ortak hedefleri ve bölgesel barışın korunması ve işbirliğinin geliştirilmesine dönük stratejiler geliştirmek, bu amaçla bilimsel veriler üretmek,

c) Dünyadaki benzer çalışmalar yapan araştırma kurumlarıyla ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştirmek,

d) Türk Dili konuşan Devlet ve Toplulukların üye olduğu bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler hazırlamak,

e) Çalışma alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırmacılara burs desteğinde bulunmak,

f) Kurslar düzenlemek,

g) Rapor, bülten, dergi ve kitap yayınları yapmak, belgesel, film, dijital veriler hazırlamak,

h) Enstitü tarafından ya da Enstitü desteğinde yapılan çalışmaların kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak,

i) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, eğitim programları düzenlemek,

j) Çalışma alanına giren konularda ödüller vermek.