21 Ekim 2020 tarihinde Michigan Eyalet Üniversitesi Tarih ve Dil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Kocaoğlu “Türkistan’da Cedit Devri Edebiyatı: Mağjan Cumabay ile Abdülhamid Süleyman Çolpan” konulu seminer verdi.