Azimzhan Khitakhunov seminerine, ana hatlarıyla dünyada tarım alanındaki eğilimler ile ilgili mevcut durumu anlatarak başladı. Konuşmacı tarafından verilen rakamlar, son otuz yılda dünya tarımında çok önemli değişikliklerin gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin, tarım alanında istihdam edilen nüfusun payı, tüm dünyada önemli ölçüde azalmıştır. Düşük gelirli ülkelerde, bu pay 1991’de % 73 iken, 2018’de % 63’e kadar düşmüştür. Ancak, 1960’lardan bu yana, dünyadaki toplam tarımsal üretim 746 milyardan 2,6 trilyon dolara çıkmış, yani üç kattan fazla artmıştır. Azimzhan Khitakhunov, aynı dönem içerisinde dünya nüfusunun da 3 milyardan 7,5 milyar kişiye çıktığını belirtti. Dolayısıyla, tarımsal üretimdeki artış, dünya nüfusunun artışından çok daha fazla olmuştur.

Azimzhan Khitakhunov bağımsızlık yıllarında Kazakistan’ın tarım alanında istihdam edilen nüfusunun payının beş kattan fazla düştüğünü belirterek, bunun nedenlerini dile getirdi. Konuşmacı, Kazakistan’daki tarım alanının gelişimini üç döneme ayırarak anlattı. Birinci dönem olan 1992 – 1997 yılları arasını kapsayan sürede, tarımın ülkenin ekonomik gündeminde büyük ölçüde bulunmadığı bir dönemdir. İkinci dönem 1998 – 2002 yılları arasındadır. Bu dönem, petrol fiyatlarındaki artış ile ekonominin geliştiği dönemdir. Üçüncü dönem ise 2002’den günümüze tarım alanında önemli reformlar yaşandığı bir süreçtir. Bu süreçte, özellikle Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev’in 2022 yılına dek Kazakistan’ın tarımsal üretimini 2.5 katına  çıkarma hedefinin önemli olduğunun altını çizdi. Sözlerinin devamında konuşmacı, dünyadaki toplam tarımsal üretimin, 1950’lerden itibaren bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde büyük ölçüde arttığını vurguladı.

Seminerin sonunda, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacıları ve seminere katılan diğer misafirler konunun farklı boyutlarıyla ilgili sorular sorarak görüş alışverişinde bulundular.