Amuderya’nın Sınır Bölgelerinde Etnik Kimliğin Dönüşümü ve Sürekliliği