Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen “COVID-19 Salgını Sürecinde Dini Kuruluşlar ve Uygulamalar: Zorluklar ve Çözümler” başlıklı uluslararası konferansta sunum yaptı.