Kazak Hanlığının Kuruluşunun 550. Yıldönümü Çalıştayı «Kazak Hanlığı ve Kazakistan: Düşünsel ve Tarihsel Bağlar»