Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы

Aidarbek Amirbek

Deputy Director

Dr. Aidarbek Amirbek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalında "Soğuk Savaş Sonrası Kazakistan – Türkiye İlişkileri'nin Öncelikleri" isimli yüksek lisans çalışmasını, 2014 yılında ise Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında "Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ve Rusya'nın Yakın Çevre Politikaları'nın Karşılaştırmalı Analizi: Orta Asya Örneği" isimli dokt

Nevzat Şimşek

Deputy Director

Doç. Dr. Nevzat Şimşek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1994 yılında tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Genel İktisat Programı’nda 1998 yılında “Fiyatların Konjonktürel Davranışına İlişkin Bir Araştırma, 1963-1995 Türkiye Örneği” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2005 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı’nda “Endüstri-içi Dış Ticaret (Türkiye’nin Endüstri-içi Dış Ticaretinin Analizi)” isimli doktora çalışmasını tamamlamıştır.