Meyramgul İsayeva

Junior Research fellow

Meiramgul İsayeva 7 Kasım 1977 yılında Güney Kazakistan, Türkistan şehrinde doğmuştur. 1998 yılında “Ulukbek” orta okulunu çok iyi derece ile tamamladıktan sonra Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Hukuk Bölümünü kazanmıştır. Lisansını başarıyla tamamlayan Meiramgul İsayeva, 2007 ylında Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi, Siyaset Bilimleri Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında “Küreselleşme sürecinde Kazakistan Cumhuryetinin Dış Politikası” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır.

Staff's Publications