Nassiba Junayeva

Junior Research fellow

Dr. Nassiba Junayeva Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans (2009), yüksek lisans (2011) eğitimini tamamlamıştır. 2009-2012 yılları arasında aynı üniversitenin Tercüme merkezinde çalışmıştır. 2019 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayarak “Kazak Toplumunda Kadının Statüsü ve Kazak Edebiyatında Sorunsalı Kadın olan Roman ve Hikȃyeler Üzerine Bir İnceleme” konulu doktora teziyle doktor ünvanını almıştır.

Staff's Publications