Невзат Шимшек

Невзат Шимшек

Deputy Director

Невзат Шимшек 1994 жылы Анкара университеті, саясаттану факультетінің мемлекеттік басқару бөлімінде оқуын тамамдады. 1998 жылы «Бағалардың циклдық қылығын зерттеу: Түркияның үлгісі (1963-1995)» атты магистрлік диссертациясын сәтті қорғап, Докуз Эйлюл университетінің әлеуметтік ғылымдар институтында экономика мамандығы бойынша оқуын сәтті тамамдайды. 2005 жылы «Түркия өнеркәсіп салаларының өзара саудасын саралау» атты PhD диссертацияны Докуз Эйлюл университеті, әлеуметтік ғылымдар институты, экономика бөлімінің қабырғасында қорғап шығады.

Staff's Publications


April 17, 2018

Eurasia Outlook 2017: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Over the last three years, the Eurasian Research Institute (ERI) has been preparing weekly e-bulletins that provide readers with the timely and reliable analysis of recent developments in Eurasia. The analyses, which are prepared by our experts and, in some cases, by external experts, are appreciated by various academicians, specialists, […]
April 16, 2018

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте. Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, […]
December 26, 2017

Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы

Жаңғырту үдерісімен бірге қарқындай түскен жаһандану үрдісі адамзат өмірінің әрбір саласына дерлік бұрын-соңды болмаған өзгерістер әкелді. Негізі, заманауи әлем ұғымы қарапайым көзқарастан пайда болды. Бұған дейінгі кезеңде адамға діни, саяси және әлеуметтік-мәдени тұрғыда қысым көрсетіліп, оның шығармашылық қабілеттеріне кедергі келтірілді деген тұжырым үстем болған еді. Сондықтан да метафизика, трансценденттік және […]
June 19, 2017

Евразийский обзор 2016: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

2015 жылдан бері Еуразия ғылыми-зерттеу институты Еуразия аймағындағы айтулы өзгерістерді бағалайтын апталық электрондық бюллетеньдер дайындап, оларды оқырмандармен бөлісіп келеді. Бұл басылымда институтымызда қызмет ететін сарапшы мамандарымыз бен Түркия, Қазақстан және басқа да Еуразия елдерінің ғалымдары, сарапшы мамандары, мемлекеттік қызметкерлері мен саясаткерлері тарапынан дайындалған электрондық бюллетеньдер жиналған. Бұл кітап экономика, саясат […]
June 18, 2017

Eurasia Outlook 2016: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Recent political and economic shifts following the global financial crisis of the last few years triggered further rise of Eurasia, which has become a geopolitical symbol that indicates full transition towards a multipolar world. The rise of the Eurasian countries has gained greater global political and economic importance causing significant […]
January 1, 2017

Economics and Politics of Energy in Central Asia and Caucasus

Central Asia and Caucasus has always been economically powerful regions throughout the world history.However, in the beginning of 21st century, Central Asia and Caucasus with its high oil and natural gas reserves regained importance and these countries have attracted attention with their high economic potentials. It seems that the energy […]
May 25, 2016

Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since the beginning of 2015, we, the Eurasian Research Institute decided to prepare weekly ebulletins to evaluate the important developments in the Eurasian region and to share these e-bulletins with the readers. The analysis which have been prepared by not only the experts of our Institute but also the experts […]
May 23, 2016

Евразийский обзор 2015: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых рассматриваются важные для Евразийского региона события, и распространят эти электронные бюллетени среди читателей. В данном издании собраны электронные бюллетени, которые были подготовлены как нашими экспертами, так и различными учеными, экспертами, чиновниками и политиками из Турции, Казахстана и других […]
February 12, 2014

Long Run Evaluation of Crude Oil Prices: Structural Breaks, Long Memory or Nonlinearity?

Crude oil is such important energy type that forecasting its prices both in particular and in other types of energy prices in general over time has been widely discussed in the literature. Under the Hotelling modelling tradition, much of the controversy is linked to this choice of a stochastic process […]