18 Haziran 2020 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun “Sözlü Tarih Verilerine Göre Kırgızistan Tarihinde 20. Yüzyıl: Önemli Dönüşüm Noktaları” konulu seminer verdi.