2 Aralık 2021 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay “Türkiye’deki Yabancı Firmaların Ticari Dinamikler İçerisindeki Yeri” adlı seminerini sundu.