9 Aralık 2021 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Buyar “Hac Ziyaretinin Osmanlı ve Türkistan İlişkilerindeki Rolü” başlıklı seminer verdi.