13 Eylül 2022 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan “The Wisdom of the Great Steppe – Abai Kunanbaiuly” adlı kitap ile iki ciltlik “Abay Kunanbayoğlu: Açıklamalı Bibliyografya” eserinin tanıtımı gerçekleşti.