Energy Security Policies of the Central Asian Countries: Hydrocarbons and Electric Power Sectors

Farkhod Aminjonov

Senior Research fellow

Farkhod Aminjonov, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Özbekistan’da Taşkent’te Dünya Ekonomisi ve Diplomasisi Üniversitesi’nde Uluslar arası Hukuk alanında tamamlayan Farkhod Aminjonov, yüksek lisans eğitimini Japonya’da Tsukuba Üniversitesi’nde Uluslararası Çalışmalar alanında ve Kırgızistan’da Bişkek’te OSCE Akademisi’nde Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır.