Kanat Mahanov

Kanat Mahanov

Senior Research fellow

Kanat Mahanov Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında lisans eğitimini KIMEP Üniversitesi İşletme-Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 2014 yılında Vigo (İspanya) Üniversitesinin Ekonomi bölümünü “İspanya özerk bölgeleri ve Kazakistan bölgelerinde Endüstriyel Uzmanlık” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. Kanat Mahanov’ın ilgi alanları arasında Mekansal Ekonomi, Şehir Ekonomisi, Bölgesel Sektörel Konsantrasyon ve Uzmanlık ve Parasal Ekonomi konuları yer almaktadır.

Staff's Publications


Ekim 30, 2022

Orta Asya’da Yeşil Partiler ve Çevresel Siyasi Katılım

1960-1970 yıllarında Avrupa çapında seyrek bir şekilde da-ğılmış destekçilere sahip küçük bir çevreci hareketi olan Yeşiller, günümüzde etkili siyasi partilere dönüşerek, şu anda dünyanın birçok ülkesinde siyasi ortamın önemli bir parçası haline gelmiş-tir. Bugün Avrupa’daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki yeşil partiler, seçimlerde diğer siyasi partilerle tamamen rekabet etme yeteneğine sahip […]
Aralık 6, 2021

Asya-Pasifik’ten Hint-Pasifik’e: Ana Eğilimler ve Sonuçlar

Son zamanlarda, küresel ilişkiler bağlamında “Asya-Pasifik” yerine “Hint- Pasifik” teriminin daha sık kullanıldığına tanık olmaktayız. Çoğu zaman bu yeni eğilim, Batı’nın Pasifik bölgesi ve Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinde odak noktasındaki son kaymaların bir sonucu olarak görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, yeni terimin kullanımı, Batı’nın bölgeyle ilgili politikasında yeni bir ortak ilke […]
Eylül 28, 2021

Karşılıklı Bağımlılık ve İş Birliği Çerçevesinde Orta Asya’daki Su Sorunu

Su kıtlığının, Orta Asya’nın yakın gelecekte yüzleşmek durumunda olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğu iyi bilinmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü verilerine göre, Türkmenistan son derece yüksek su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan ilk 17 ülke arasında yer almaktadır; Özbekistan ve Kırgızistan, bu sıralama listesinde en çok su sıkıntısı çeken ilk 40 ülke […]
Temmuz 19, 2021

Gürcistan, Moldova ve Ukrayna: Ne Bağımsız Devletler Topluluğu’nun, Ne De Avrupa Birliği’nin Üyeleri

Son zamanlarda Moldova, Ukrayna ve Gürcistan, Avrupa entegrasyonu arayışlarında aktif olarak karşılıklı iş birliğine gitmektedirler. Her üç ülke de 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) ile kendi ortaklık anlaşmalarını imzaladı. 24 Haziran’da, üç ülkenin dışişleri bakanları, Brüksel’de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile “Associated Trio” adlı yeni bir iş […]
Nisan 6, 2021

Güney Kore’nin Göç Politikası ve Demografik İzolasyonunun Sonu

Güney Kore, göçmenlerin nüfus içindeki payı açısından yüksek gelirli ülkeler arasında ön sıradadır. BM Nüfus Fonu istatistiklerine göre, 2019 yılında, göçmenler Güney Kore Cumhuriyeti’nin nüfusunun sadece %2.3’ünü oluşturmaktadır. Bu oran, gelişmiş diğer ülkelere göre (%14) oldukça düşüktür. On yıllardır gelişen ekonomisine rağmen Güney Kore çok katı ve muhafazakâr bir göç […]
Ocak 9, 2021

Batıya Yönelim ve Doğu Sempatisinin Uzlaştırılması: Moldova ve Gagauzya Örneği

15 Kasım 2020’de Moldova’da, görevdeki Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un Moldova’nın Avrupa yanlısı seçmenlerini temsil eden, ana rakibi Maya Sandu’ya karşı yarıştığı dördüncü olağan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Maya Sandu’nun, Avrupa karşıtı ve Rusya yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a karşı kazandığı zaferde %57,72 ile %42,28’lik bir farkın oluşması Moldovalılar arasında […]
Ekim 5, 2020

2010-2020’de Kazakistan’da Etnik Çeşitlilikte Değişim

120’den fazla etnik grubun yaşadığı Kazakistan, Sovyet sonrası devletleri arasında en çok etnik çeşitliliğe sahip ülkedir. Ülkenin çoklu etnik gruplara sahip yapısı, karmaşık tarihi olayların ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) kalan mirasın sonucudur. Kazakistan’ın toplam nüfusu, yakın zamanda 2010 yılına göre 2.428.505 kişi artarak, yani %14.9’luk bir artış göstererek, […]
Mayıs 18, 2020

Moldova’nın Zor Seçimi: Avrupa Ya Da Avrasya Entegrasyonu

Moldova, Avrupa Birliği’nin (AB) resmi olarak 7 Mayıs 2009’da başlattığı ve Sovyetler Birliği’nin eski altı ülkesini kapsayan (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) Doğu Ortaklığı’nın (DO) üyelerinden biridir. DO, AB ile Doğu Avrupa ve Kafkasya ülkeleri arasında ekonomik işbirliği, ticaret, bölgesel ekonomik politikaların uygulanması ve diğer konular çerçevesinde […]
Nisan 30, 2018

Rusya’da Ekonomik Durgunluğun Bölgesel Etkileri

2014’ten bu yana başta petrol fiyatlarındaki düşüş ve batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya ekonomisinde durgunluk yaşanmıştır. 2017 yılında iki yıllık negatif büyümenin ardından, Rusya’nın GSYİH’sı ve sanayi üretimi sırasıyla %1.5 ve %1.0 oranında artarken, enflasyon oranı %2.5’e gerilemiştir. Rus hükümeti, bu rakamları ekonomik gerilemenin sona erdiğinin işareti şeklinde istekli […]
Şubat 19, 2018

Orta Asya’da Demografi Ekonomisi

Ocak 2018 tarihi itibariyle beş Orta Asya ülkesi olan Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın nüfusu 71 milyon kişiye ulaşmıştır. Bölgenin en kalabalık ülkesi olan Özbekistan’ın nüfusu 32.12 milyon kişidir ve bunu 18.16 milyon kişi ile Kazakistan izlemektedir. Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın nüfusu sırasıyla 8.99 milyon, 6.2 milyon ve 5.55 […]