Lydiya Parkhomchik

Lydiya Parkhomchik

Senior Research fellow

Lydiya Parkhomchik 2001 yılında Abılayhan Kazak Üniversitesi Uluslarası İlişkiler ve Dünya Dilleri’nde başladığı lisans eğitimini 2006 yılında tamamlamıştır. Ardından KazUIR & WL’de Uluslararası İlişkiler Başkanlığı’nda öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2006 yılında ‘Çağdaş Dünya’da Etki Alanlarının Çatışması: Hazar Bölgesi Örneği Özelinde Trend Analizi’ başlıklı yüksek lisans teziyle yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Staff's Publications


Mayıs 14, 2018

Ermenistan’da Siyasi Türbülans: “Sokak Demokrasisinin” Zaferi

2015 yılında Ermeni seçmenlerin başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişi onaylamasının ardından 2018’de Ermenistan’da 2017-2018 seçim döneminde yaşanan değişikliklerle birlikte, siyasi geçişin son aşamasına gelinmiştir. Nisan 2017’de yapılan parlamento seçimlerinde oyların %49.17’sini alan ve 105 sandalyeli Milli Meclis’te 58 sandalye kazanan iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP), yeni politik düzende de hâkimiyetini […]
Ocak 29, 2018

Kazakistan’ın Petrol ve Doğal Gaz Sektöründeki Güncel Gelişmeler

Günümüzde Kazakistan, dünyanın en hızlı büyüyen birincil enerji kaynağı üreticileri ve ihracatçıları arasında yer almaktadır. Kazakistan’ın enerji endüstrisi petrol, doğal gaz ve kömür üretimi ile elektrik üretimi içermektedir. Kazakistan enerji endüstrisinin merkezinde yer alan petrol ve doğal gaz sektörü, geleneksel olarak ülkenin GSYİH’sının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Örneğin, petrol ve […]
Haziran 19, 2017

Eurasia Outlook 2016: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Recent political and economic shifts following the global financial crisis of the last few years triggered further rise of Eurasia, which has become a geopolitical symbol that indicates full transition towards a multipolar world. The rise of the Eurasian countries has gained greater global political and economic importance causing significant […]
Haziran 18, 2017

Евразийский обзор 2016: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

2015 жылдан бері Еуразия ғылыми-зерттеу институты Еуразия аймағындағы айтулы өзгерістерді бағалайтын апталық электрондық бюллетеньдер дайындап, оларды оқырмандармен бөлісіп келеді. Бұл басылымда институтымызда қызмет ететін сарапшы мамандарымыз бен Түркия, Қазақстан және басқа да Еуразия елдерінің ғалымдары, сарапшы мамандары, мемлекеттік қызметкерлері мен саясаткерлері тарапынан дайындалған электрондық бюллетеньдер жиналған. Бұл кітап экономика, саясат […]
Mayıs 25, 2016

Евразийский обзор 2015: экономические, социальные и политические перспективы Евразии

С 2015 года Евразийский научно-исследовательский институт готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых рассматриваются важные для Евразийского региона события, и распространят эти электронные бюллетени среди читателей. В данном издании собраны электронные бюллетени, которые были подготовлены как нашими экспертами, так и различными учеными, экспертами, чиновниками и политиками из Турции, Казахстана и других […]
Mayıs 23, 2016

Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia

Since the beginning of 2015, we, the Eurasian Research Institute decided to prepare weekly ebulletins to evaluate the important developments in the Eurasian region and to share these e-bulletins with the readers. The analysis which have been prepared by not only the experts of our Institute but also the experts […]