24

Eylül 24, 2020

24 Eylül 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Nassiba Junayeva “Türk Toplumunda Kadın ve Şefika Gaspıralı” konulu seminer verdi.

Nassiba Junayeva seminerinde ana hatlarıyla Türk toplumundaki kadınların sosyal ve eğitim hayatındaki değişimlerin genelde Türk dünyasındaki yenileşme faaliyetleriyle beraber meydana geldiğine değinerek, Türk toplumundaki aydın kadınların başta gelen örneklerinden Şefika Gaspıralı’nın hayatı hakkında bilgiler sundu. Türk dünyasındaki kadın konusu ele alındığında, öncelikle 20. yüzyılın başlarında Rusya’daki Türk halkları arasında aydınlanmanın […]