08

Ekim 8, 2020

8 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacısı Erkinbek Turgınov “Kazak Türkçesi’ndeki İlk Ders Kitapları ve Beimbet Maylin’in Yeri” konulu seminer verdi.

Erkinbek Turgınov seminerinde ana hatlarıyla 20. yüzyılın başlarındaki Kazakça kitap yayın işinin tarihine değinerek, dönemin Kazak aydınları ve eğitimcilerinin yanı sıra, Ufa, Kazan, Orenburg medreselerinde okuyan Kazak gençlerin de Kazakça ders kitapları yayın işine katılması hakkında bilgi verdi. Kazakça ilk ders kitaplarının yayınlamasının milletin eğitimdeki gelişmesine önemli katkıda bulunduğunu söyleyen […]