09

Aralık 9, 2021

9 Aralık 2021 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Buyar “Hac Ziyaretinin Osmanlı ve Türkistan İlişkilerindeki Rolü” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Buyar, ana hatlarıyla tarihi Türkistan’dan Osmanlı toprakları üzerinden yapılan Hac yolculuğu hakkındaki tarihi kaynakların yanı sıra, Hac yolculuğu güzergahları, barınma, karşılaşılan problemler ve Rusya’nın hac politikası hakkında […]
Aralık 9, 2021

2020 Dünya Göç Raporu açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM), 2020 Dünya Göç Raporu yayınlandı. Bu rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda yer aldı. […]