17

Mart 17, 2022

17 Mart 2022 tarihinde Cambridge Üniversitesi Geliştirme Araştırmaları Merkezi Doktora Öğrencisi Tina Schivatcheva “Bulgaria’s Post-Socialist Development Pathway with Emphasis on Science-Based Industries” konulu online seminer verdi.

Tina Schivatcheva, seminerinde ana hatlarıyla Bulgaristan’ın Sovyetler sonrasındaki inovasyona dayalı kalkınması hakkında bir sunum yaptı. Başlarken, Bulgaristan ve Kazakistan’ın inovasyon alanındaki benzerliklerinden bahseden Tina, öncelikle, geçmişte her iki ülkenin sosyalist rejim altında benzer kalkınma modellerine sahip olduğunu, ikinci olarak ise mevcut durumda her iki ülkede de yeni modeller oluşturulması yönünde […]