Nisan

Nisan 28, 2022

28 Nisan 2022 tarihinde Nazarbayev Fonu’ndan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld “Capacity to Policy Transfer and the Role of Individuals: A Case from Kazakhstan” başlıklı online seminer verdi.

Kazakistan’ın Bologna Süreci’ne katılımı üzerine yaptığı araştırması üzerine sunum yapan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, Kazakistan’ın Orta Asya’da, Bologna sürecine üye olan tek ülke olduğunu, bu üyeliğin uzun süre devam eden iş birliği ve müzakerlerin sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.  Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, uzun yıllar SSCB idaresinde kalan Kazakistan’ın eğitim alanında köklü sorunlarının […]
Nisan 19, 2022

19 Nisan 2022 tarihinde Bağımsız Araştırmacı Dr. Pat Walsh “Geopolitics and the Destruction of the Ottoman Empire / Birth of the Republic of Turkey” konulu online seminer verdi.

Dr. Pat Walsh, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelere değinerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlattı.  İngiliz İmparatorluğu’nun rolünden bahsederek, Dr. Pat Walsh, Rusya’ya karşı İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında olduğunu, ancak, 1890’larda İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na olan ilgisini kaybettiğinin altını çizdi. Dr. Pat Walsh, bunun da Almanlar’ın Osmanlı İmparatorluğu’na ilgisini […]
Nisan 14, 2022

14 Nisan 2022 tarihinde Özbekistan’da faaliyet yürüten Ekonomik Araştırma ve Reformlar Merkezi’nin Araştırmacısı Dr. Bahtiyor Eschanov “Role of International Cooperation in Energy Transition: Case Studies from Uzbekistan” başlıklı online seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde Dr. Bahtiyor Eschanov, son birkaç yıldır Orta Asya ülkelerinin temiz yenilenebilir enerjiye geçişte aktif bir sürece dahil olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Seminer devamında, Dr. Bahtiyor Eschanov bu ülkelerin hükümetlerin, BM tarafından formüle edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun […]
Nisan 7, 2022

7 Nisan 2022 tarihinde Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak “Online Radikalleşme ve Terörizm” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra sunumunda başlayan Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak, günümüzde kitle iletişim araçlarının ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan online radikalleşme, terör ve terörizm kavramları hakkında bilgiler verdi.  Siber güvenlik konusunda siber terörizmin eksik […]