Şinzo Abe’nin Büyük Bedele Mal Olan Korona Virüs Zaferi

Aset Ordabayev

Junior Research fellow

Aset Ordabayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 2012 yılında Karagandı Devlet Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur.