Gulnar Nadirova

Gulnar Nadirova

Senior Research fellow

Prof. Dr. Nadirova Gulnar Ermuratovna, Leningrad Devlet Üniversitesi Doğubilim Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Moskova Doğubilim Enstitüsü’nde Cezayir edebiyatı üzerine tezini, 2006 yılında ise Taşkent Doğubilim Enstitüsü’nde modern Tunus edebiyatı üzerine doktora tezini savunmuştur.

Staff's Publications


Nisan 4, 2022

Entelektüel Gelişim ve Yoksulluk Arasındaki İlişki

Toplum ve yaşam bilimi araştırmaları, yoksulluk içinde yaşamanın; hapsedilme, evsizlik, tek ebeveyn olma, liseden ayrılma ve hatta daha erken yaşta ölme olasılığını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Dahası, bazı bulgular aynı zamanda yoksulluk ve bununla bağlantılı stresin, sorunları nasıl analiz ettiğimiz ve bunlarla nasıl başa çıktığımız, nasıl hedefler belirlediğimiz ve ne […]
Ocak 1, 2022

Salgının Görünmeyen Sosyal Yönleri

Birçok uzman ve gözlemcinin daha önce belirttiği gibi, COVID-19 salgını, yeni olumsuz eğilimlerin oluşmasında fazla rol oynamamasına karşın toplumda var olan bazı olumsuz eğilimleri yoğunlaştırdı ve şiddetlendirdi. Mevcut durum, toplumda yarı gizli birçok sorunun birdenbire acı veren sosyal örneklere dönüştüğünü ve diğer pek çok zorluk arasında bile artık görmezden gelinemeyecek […]
Ekim 28, 2021

Dünya Üniversite Sıralamalarından Alınacak Dersler: Çin Tecrübesi

Sonbahar, birçok faaliyet alanındaki sonuçları özetlemenin ve değerlendirme ile yönlendirme açısından en önemli araç olarak yıllık uluslararası sıralamaları hazırlama zamanı olarak görülebilir Artık geleneksel hale gelen World University Rankings 2022, Times Higher Education (THE) dergisine göre dünyanın en iyi eğitim kurumlarının durumu hakkında bilgi vermektedir. Bu yılın listesi 99 ülkeden […]
Temmuz 19, 2021

Beşeri Bilimler ve Kültür Projeleri: Destek ve Finansman

Kültürel ve beşeri bilimler alanlarındaki araştırmaların, projelerin ve programların desteklenmesi ve finanse edilmesi birçok ülkeyi zorlayan kısımları olan ve olmaya devam eden bir konudur. İnsani ve kültürel faaliyetlerin özünde, önemli bir gelir getirmemelerinde ve teknolojik veya doğa bilimleri dallarındaki gibi ticarileşmeye elverişli olmamaları yatmaktadır. Genelde, çeşitli fonlar ve hedeflenen programlar […]
Nisan 23, 2021

Yükseköğretimde Yönetim Uygulamaları

Günümüzde, modern dünya toplumunun en çeşitli ve hassas sorunlarının yaşandığı alanlardan biri eğitimdir. Çok sayıda zorluktan dolayı görünüşte refah seviyesi yüksek olan ülkelerde bile başarılı bir üniversite gelişimi örneği bulmak zordur. Eğitimin kalitesi, kamu ve/veya özel finansman, yeni işveren şartlarına uygunluk, ticarileştirme ve dijitalleştirme gibi önemli konular arasında yer almaktadır. […]
Ocak 25, 2021

Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür

“Yumuşak güç” terimi, 1990 yılında Joseph Nye tarafından, Soğuk Savaş’ın sona ermesi bağlamında Amerikan jeopolitiğinin gelişimini tanımlamak için bir strateji olarak ortaya atıldı. Bu stratejiyle uzmanlar, uluslararası ilişkilerde ülkeler lehine olumlu imaj oluşturacak sempati araçları yaratmayı amaçlamıştır. Dünya siyasetinde gündemi şekillendirme arzusu hala var olmakla birlikte, küresel ölçekte askeri güç ve […]
Ekim 27, 2020

Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemleri

Uluslararası Quacquarelli Symonds (QS) 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 165. sıraya yükselerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Rochester Üniversitesi ile Tayvan’daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesi’nin önüne geçerek İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden sonraki sıraya yerleşmiştir. Bu gelişme, Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinden birisi olan Al-Farabi Üniversitesi’nin önemli bir başarısı olarak kabul […]
Haziran 1, 2020

Kazakistan’da Aşı Konusunda Tereddütler

Toplam vaka sayısı 6 milyonu geçen yeni tip korona virüs salgını dünya genelinde yayıldıkça, tüm dünyadaki insanlar salgın ve sonraki sonuçlarının yakın zamanda sona erip ermeyeceğini merak etmektedir. Ne yazık ki, uzmanlar, “sürü bağışıklığı” elde edilene kadar salgının sonu hakkında konuşmanın imkânsız olduğu konusunda fikir birliği içindedirler.  
Nisan 13, 2020

Bilim ve Politika Arasındaki Etkileşim: COVID-19 Örneği

İnsanlar, politikacılara ve devlet başkanlarına savaşların ve politik krizlerin nedenleri; doktorlar ve bilim insanlarına salgınların ve iklim değişikliğinin nedenleri; ilahi güçlere ise doğal afetlerin sebepleri hakkında soru sorma eğilimindedir. Laboratuvarda üretilmiş olma ihtimali de dâhil olmak üzere COVID-19’un ortaya çıkışı üzerine çeşitli ihtimaller bulunmaktadır.  
Ocak 15, 2018

Dijital Çağ Kütüphaneleri: Kazakistan’dan Örnekler

Bilgilerin internette daha fazla ulaşılabilir hale geldiği ve geleneksel kütüphanelerin popülerliğini kaybettiği dijital teknolojiler çağında birçok kişi, kütüphanelerin yeni bilgiye ulaşma merkezleri ile rekabete dayanabileceğinden şüphe etmektedir. Araştırmalara göre, öğrencilerin birçoğu uygunluğunu hızla kaybetmekte olan kâğıt kitapları eski, ve e-kitaplardan daha az çevre dostu bulmaktadır. Öğrencilere göre, Google’da arama yapma, […]