Zhandos Ranov

Zhandos Ranov

Senior Research fellow

Dr. Zhandos Ranov lisans eğitimini Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünde yüksek lisans tamamlamıştır. Ardından aynı üniversitede Muhasebe ve Denetim bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalında "Kazakistan ve Türkiye’de Yerel Yönetimler" isimli doktora çalışmasını yapmıştır.

Staff's Publications


Ocak 22, 2018

Kazakistan Bütçe Sistemi’nin Yapısı ve Bütçe Gelirlerinde Son Değişmeler

Devlet bütçesi, ulusal ekonominin ve herhangi bir devletin tüm finansal sisteminin önemli bir parçasıdır. Bağımsızlıktan bu yana Kazakistan, bir dizi bütçe mevzuatı reformu uygulayarak bütçe harcamalarının ve bütçe sürecinin verimliliğini artırmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Devlet planlamasının sonuç odaklı sistemini uygulama konseptinin (2007) ve yeni Bütçe Kanunu’nun (2008) yürürlüğe […]
Ekim 20, 2017

Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması; Kazakistan Cumhuriyeti’nin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Batı dünyasıyla olan münasebetlerini sağlamlaştırmanın yanı sıra, bu ülkeler arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin de oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasından önce Kazakistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında önemli ve olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle, 1991 yılında Avrupa Birliği tarafından […]